அனைத்து பகுப்புகள்
பிவி தாங்கி

பிவி தாங்கி

  • பிவி தாங்கி
    பிவி தாங்கி

    ஒளிமின்னழுத்த அமைப்பு சூரியனைப் பொறுத்தவரை எப்போதும் சரியான நிலையில் இருக்கும், இதனால் சுத்தமான ஆற்றலின் வெளியீடு பல அடுக்குகளால் அதிகரிக்கிறது. கடுமையான சூழல்களில் கணினியின் நீண்டகால பராமரிப்பு-இல்லாத செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்த, Nomil பொறியியல் பிளாஸ்டிக் ப்ளைன் தாங்கு உருளைகள், கோள தாங்கு உருளைகள் மற்றும் நேரியல் அமைப்புகள் தேவைப்பட்டன.

    மேலும் அறிய

சூடான வகைகள்