அனைத்து பகுப்புகள்
பிவி மின்சார தள்ளு கம்பி

பிவி மின்சார தள்ளு கம்பி

வீடு> திட்டங்கள் > பிவி மின்சார தள்ளு கம்பி

பிவி மின்சார தள்ளு கம்பி

  • பிவி மின்சார தள்ளு கம்பி
    பிவி மின்சார தள்ளு கம்பி

    எலக்ட்ரிக் ஆக்சுவேட்டர் என்பது எலக்ட்ரிக் டிரைவ் சாதனமாகும், இது மின்சார மோட்டாரின் சுழற்சி இயக்கத்தை ஒரு ஆக்சுவேட்டரின் நேரியல் பரிமாற்ற இயக்கமாக மாற்றுகிறது.

    மேலும் அறிய

சூடான வகைகள்